Činnosti mnichů jsou různorodé. V první řadě musí zajistit každodenní fungování kláštera: kuchyň, úklid, praní, drobnou údržbu atd. Tyto práce jsou vykonávány obecně ráno. Dostatečný čas je vyhrazen pro formaci nejmladších. Nemalým úvazkem je také přijímání hostů a příprava jídel pro ně. I když manuální práce není nejduchovnějším prvkem mnišských aktivit, přesto přispívá ke zdravému rozvoji duchovního života:

Vždyť právě tehdy jsou skutečnými mnichy, když žijí z práce svých rukou jako naši Otcové a apoštolové. Přesto ať se všecko děje z ohledu na malomyslné s mírou.”

(Řehole svatého Benedikta, kapitola 48)

Práce bratří jsou v Novém Dvoře zaměřeny do tří oblastí: práce v lese, zemědělství, a výdělečné činnosti. Pro různé speciální služby najímáme externí osoby a firmy.