Kdo jsme?

Mniši z Nového Dvora patří k Řádu cisterciáků přísné observance (tzv. trapistům). Jejich život naplňuje modlitba a práce v bratrském společenství, podle Řehole svatého Benedikta a cisterciáckých zvyků. Svůj domov našli v zapomenutém kraji západočeských Sudet, kam přišli z Francie. Klášter je obklopen dílnami a hospodářskými budovami, zahradami, pastvinami a lesy, kde mniši pracují. Srdcem kláštera je však kostel a hlavním zaměstnáním mnichů je modlitba. Každodenně již před východem slunce za zpěvu žalmů vyprošují pokoj křesťanskému i nekřesťanskému světu.

Opusť svou zemi, své příbuzné a dům svého otce a jdi do země, kterou ti označím. Udělám z tebe velký národ, požehnám ti, oslavím tvé jméno, buď požehnáním: Požehnám těm, kdo ti budou žehnat. Tebou si budou žehnat všechny rody země.“

Genesis, 12, 1-3