Miluje kdo život? Přeje si dny štěstí? Jestliže to zaslechneš a odpovíš: „já“, Pán ti ukazuje cestu k životu.“

(srov. Prolog Řehole svatého Benedikta)

Mnišská existence je nepochopitelná bez pohledu křesťanské víry. Zdá se, že je k ničemu. Mnich však dobře ví, jak je jeho povolání tajemně užitečné, tajemně účinné pro jeho bratry, pro ostatní lidi a celý svět. Ví, že jeho povolání je nedokonalá a často nevěrná účast na životě, umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista, a především účast na jeho vzkříšení.