Mniši z Nového Dvora stavěli svůj klášter od roku 1999 s pomocí přátel, řeholních komunit a křesťanských organizací. Od založení v roce 2002 žijí soběstačně ze své práce a mohou podporovat jiné řeholní komunity, neziskové společnosti a osoby, které potřebují pomoc. Spravují svoje budovy, restaurují kostel v Krašově a faru v Nečtinech.

„Učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku.“

(Skutky apoštolů 11,29)

„Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku.“

(Druhý list Korintským 8, 13-14)

Opatství Nový Dvůr
Dobrá Voda 20
364 01 Toužim
Česká republika

ústředna se záznamníkem:
T: +420 353 300 500
email@novydvur.cz

Můžete volat 8:30–11:50, 14:30–16:30. Pokud se nedovoláte, zanechte zprávu na záznamníku nebo zavolejte později.

ČR č. účtu: 279962003/0300

SR č. účtu: 1156870007/1111

Chci dostávat zdarma pravidelné informace o opatství: