Mnišská komunita se utváří kolem určitého místa. Naše opatství bylo založeno v roce 2002 francouzským klášterem Notre-Dame de Sept-Fons na místě usedlosti Nový Dvůr, která patří k vesnici Dobrá Voda. Kromě samotného kláštera je zde kostel, hostinský dům, prostory pro vzdělávání mladých mnichů, dílny, ošetřovna, hřbitov a zemědělské pozemky. Vede se tu jednoduchý a oproštěný život. Klášter navazuje vztahy se svými sousedy podobně jako kterákoli rodina nebo komunita.

Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny
a obnovuje stezky k sídlům.“

(Prorok Izaiáš 58, 12)