Svatý Benedikt věnuje mnoho místa ve své Řeholi popisu toho, jak se má konat božské oficium. Je složeno ze zpěvu hymnů a žalmů, čtení z Písma – krátkého v malých hodinkách, dlouhého pak v nočním oficiu – a z přímluvných modliteb. Mnišská komunita vzdává Bohu chválu ve jménu církve a prosí Boha, aby se sklonil k našemu světu. Nejdůležitějším bodem mnišského života pak je slavení eucharistie.

Zpívejte společně žalmy, hymny a duchovní písně, opěvujte a oslavujte Pána z celého svého srdce.

(List Efezanům, 5, 19).