Bratři vlastní přibližně sto hektarů lesa, který obklopuje jejich klášter, ochraňuje jejich samotu a který sami obhospodařují. Kácení stromů, výsadba nových, oplocování, ošetřování mladých stromků, práce na štěpce, to vše patří k fyzicky nejnáročnějším činnostem v klášteře. Aby byli mniši způsobili vykonávat je bezpečně, podstupují odborné školení a nosí ochranné oblečení. Vytěžené dřevo slouží jako nejlevnější a nejekologičtější zdroj tepelné energie pro celý klášter.

Sezónní práce v našem lese se stávají vítanou pracovní příležitostí pro okolní obyvatele. Od roku 2018 ztěžují práci kalamity, především vichřice a kůrovec. Snažíme se lesu pomoci ke zdraví přirozenou a ekologickou cestou. Umístili jsme mnoho bidélek pro káňata, která likvidují nebezpečné myši, a přes sto hnízdních budek pro zpěvné ptactvo, které se živí kůrovcem. Jako všichni, kdo hospodaří v lese, i mniši čerpají dotace, mimo jiné i z prostředků karlovarského kraje.