Kościół jest otwarty w czasie trwania nabożeństw dla tych, którzy życzą sobie w nich uczestniczyć wspólnie z mnichami.

Prorok mówi: ‚Siedmiokroć na dzień głoszę Twoją chwałę.‘ (Ps 119[118], 164) Zachowamy tę świętą siódemkę, jeśli wypełnimy przyjęty na siebie obowiązek służby przez Jutrznię, Prymę, Sekstę, Nonę, Nieszpory i Kompletę, gdyż o tych właśnie dziennych godzinach Oficjum Prorok powiedział: ‚ Siedmiokroć na dzień głoszę Twoją chwałę.‘ A o Wigiliach bowiem ten sam Prorok mówi: ‚Wstaję o północy, aby Cię wielbić.‘“ (Ps 119[118], 62.164)

(Reguła Świętego Benedykta, rozdział 16)
w tygodniuniedziele i święta
Godzina czytań3.153.15
Kapitulaprzed mszą po jutrzni
Jutrznia w czasie mszy 6.45
Eucharystia6.3010.15
Tercia9.00przed mszą o 10.05
Seksta12.0012.00
Nona14.0014.00
Nieszpory w zime17.1515.45
Nieszpory w lecie17.3016.00
Kompleta w zime19.1519.15
Kompleta w lecie19.3019.30

Nie jesteście pewni, który porządek nabożeństw jest aktualny, zimowy czy letni, zadzwońcie do braci (353 300 500).