Opactwo Nový Dvůr ma swoje źródła w opactwie Sept-Fons (Siedem Źródeł) we Francji, gdzie wstąpili pierwsi mnisi po przewrocie w roku 1989. Życie mnisze korzeniami sięga Egiptu i państw Środkowego Wschodu, kiedy to u samych początków chrześcijaństwa powstawały pierwsze formy życia pustelniczego; następnie Reguła spisana przez świętego Benedykta; pierwsi cystersi, założyciele „Nowego klasztoru” w Cîteaux w roku 1098; klasztory, które po rewolucji francuskiej powstały na bazie klasztoru Grande Trappe.

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.“

(Hbr, 11,12-13)