Kim jesteśmy?

Mnisi z opactwa Nový Dvůr należą do Zakonu Cystersów Ściślejszej Obserwancji (tzw. trapistów). Ich życie wypełnia modlitwa i praca w braterskiej wspólnocie według Reguły Świętego Benedykta i zwyczajów cysterskich. Swój dom znaleźli w zapomnianej krainie zachodnioczeskich Sudetów, dokąd przybyli z Francji. Klasztor otoczony jest warsztatami i budynkami gospodarczymi, ogrodami, pastwiskami i lasami, gdzie mnisi pracują. Sercem klasztoru jest kościół a głównym zajęciem mnichów jest modlitwa. Każdego dnia już przed wschodem słońca przy śpiewie psalmów wypraszają pokój dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego świata.

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.“

(Rdz, 12, 1-3)