Wspólnota mnisza tworzy się w określonym miejscu. Nasze opactwo zostało założone w roku 2002 przez francuskie opactwo Notre-Dame de Sept-Fons na miejscu dawnych zabudowań gospodarczych Nový Dvůr zależącej do wsi Dobrá Voda. Oprócz samego klasztoru znajduje się tutaj kościół, dom dla gości, pomieszczenia do kształcenia młodych mnichów, warsztaty, lecznica, cmentarz i tereny rolnicze. Życie jest tutaj proste i zwyczajne. Klasztor nawiązuje relacje ze swoimi sąsiadami tak samo jak każda rodzina lub wspólnota.

Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie.“
(Iz 58, 12)