Klasztor jest miejscem skupienia, modlitwy i spotkania z Bogiem. Jest znakiem rzeczy niewidzialnych i przyszłych. Przypomina, że życie ludzkie ma swój cel w Bogu. Mnisi żyjący w klasztorze zmierzają ku temu Celowi i podporządkowują mu całe swoje życie. Dzielenie sposobu życia mnichów w ciągu kilkudniowego pobytu jest okazją do przemyśleń, nawrócenia i wzrostu w wierze.

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

(J 1, 38)