Nový Dvůr stojí na krásném odlehlém místě, na vysokém návrší s drsným podnebím, nedaleko vesnice Dobrá Voda. Tato bývalá usedlost, zbudovaná pro premonstrátský klášter v Teplé barokním architektem Kiliánem Ignácem Dinzenhoferem (1689–1751), byla opuštěná přinejmenším od zrušení klášterů v r. 1950. Původně sestávala z honosné obytné budovy a tří hospodářských křídel obklopujících čtvercový dvůr se studnou uprostřed. Bratři částečně obnovili historické budovy a z velké části dostavěli to, co je potřebné k mnišskému životu: kostel a klauzurní prostory kláštera, dílny a dům pro hosty.

S okolními obyvateli udržují mniši dobré vztahy. Už při stavbě svého kláštera si všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě. Několika mužům nabídli pracovní uplatnění při výstavbě kláštera a tak iniciovali vznik občanského sdružení Český západ (17. 12. 2001), které je stále činné a velmi úspěšné. I nadále pomáhají podle svých možností těm, kdo to nejvíce potřebují, a to nejen ve svém bezprostředním okolí.

Někteří lidé ze sousedství navštěvují jejich bohoslužby. O svátku Božího Těla mniši chodí ke svým sousedům pro květiny, aby mohli vyzdobit ambit. Opravují faru v Nečtinech, kde bydleli během výstavby kláštera, a také nedaleký kostel v Krašově, který jim byl svěřen Plzeňským biskupstvím. Pěstují styky s ostatními kláštery, především s klášterem sester trapistek Naší Paní nad Vltavou. Nejvěrnějšími sousedy jsou Misionáři obláti a premonstráti z kláštera Teplá.

Ačkoli nespadají pod biskupskou jurisdikci, mají mniši srdečné vztahy se současným plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem a jsou hluboce vděčni Mons. Františku Radkovskému, který je v této diecézi přijal. Zejména svou modlitbou podporují službu kněží, řeholníků a laiků, kteří hlásají Dobrou zvěst v dnešním světě.