Dům pro hosty je určen především dvěma cílovým skupinám. Nejprve jsou to muži, ať už kněží nebo laici, kteří chtějí strávit několik dní (nejdéle týden) v tichu a modlitbě. Druhou cílovou skupinou jsou pak zvláště rodiny bratří, kteří přijíždění na návštěvu. Proto je Dům pro hosty rozdělen na dvě oddělené části. Snažíme se, aby se hosté z těchto dvou skupin navzájem nerušili.

V průběhu svého pobytu se hosté společně s mnichy účastní bohoslužeb v kostele, případně se mohou připojit i k práci bratří. Mohou se také setkat s knězem k rozhovoru či ke svátostné pomoci. Snažíme se o vytvoření prostoru ticha a klidu. Proto denní jídla probíhají v mlčení. Veškeré provozní služby zajišťují sami mniši. V celém Domě pro hosty i v okolí kláštera prosíme o tichost a vstup pouze na místa mimo mnišskou klauzuru.

Počet pokojů je omezen a často nemůžeme vyhovět všem zájemcům. Proto prosíme, abyste nás kontaktovali dostatečně dopředu.

Cena za ubytování činí 750 Kč za pokoj bez sprchy a 850 Kč za pokoj s vlastní sprchou na noc a osobu včetně jídla. Při finančních potížích se lze domluvit s bratrem hostitelem. Pro studenty 50% sleva. Přijeďte, prosíme do 17.00. Při příjezdu zazvoňte na branku či zavolejte z telefonu ve vchodu Domu pro hosty. Přivoláte bratra hostitele, který vás ubytuje. Pokud se na cestě zdržíte, kontaktujte nás přes telefon či e-mail.

Kontakt na bratra hostitele:
bratr.hostitel@novydvur.cz
+420 353 300 525 se záznamníkem.