Mnišský hábit je pro všechny mnichy v komunitě společný. Nošením jednoduchého hábitu a krátkým sestřihem vlasů mniši vyjadřují, že se zříkají snahy o zvláštní estetiku. První oblečení hábitu se už od dob svatého Benedikta slaví jako liturgická událost.

Hábit trapistů se skládá z róby, škapulíře a opasku, na něž se při liturgických příležitostech obléká kápě nebo kukula. Zatímco u benediktinů byl hábit barven na černo, u mnichů nového kláštera v Citeaux se kvůli jednoduchosti šil z nejlevnějších nebarvených vlněných nebo lněných látek, které byly běžně k dostání na trzích. Dnes nosí mniši bílou bavlněnou róbu, symbolizující čistotu Panny Marie, a na ní škapulíř s kapucí – novicové bílý a mniši černý. Hábit doplňuje opasek, u noviců je to bavlněný pásek, u mnichů kožený řemen. Ačkoli jeho kožené uzly vrtají návštěvníkům hlavou, nemají jinou funkci než utáhnout róbu v pase. Sandály připomínají lid Izraele překračující Rudé moře nebo Ježíšovy učedníky pověřené ohlašováním Dobré Zvěsti.

Kdo jsou ti lidé oblečení do bílého roucha a odkud přicházejí? – To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení, vyprali si svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a slouží Bohu ve dne v noci v jeho Chrámě“

(Zjevení 7,13-15)

Liturgický oděv bratři oblékají při slavení eucharistie a božského oficia, během osobní modlitby nebo v kapitule, kde komunita naslouchá Řeholi svatého Benedikta: časní profesové a novicové nosí bílou kápi. Slavní profesové, tedy ti, kteří se zavázali věčnými sliby, nosí bílou kukulu. Proč má kukula mnichů tak dlouhé rukávy? Bůh to ví … nepochybně proto, aby jim bránily v práci, když je čas na modlitbu. Obojí je opatřeno kapucí. Při práci mají bratři oblečení odpovídající jejich zaměstnání, nejčastěji montérky.

V dobách pronásledování nosili mniši z pochopitelných důvodů stejný oděv jako ostatní. To platí i dnes v zemích, kde je život řeholníků a křesťanů ohrožen.