Milí přátelé,

podzim se chýlí ke konci a já přináším zprávy o komunitě, kterou po mnoho let podporujete svým přátelstvím a modlitbou. Ze všech stran přicházejí znepokojivé zprávy. Mám-li se omezit na to, co je nám blízké, pak byste měli vědět, že mladé opatství Mokoto v Demokratické republice Kongo, kde zuří válka, se stará o 20 000 uprchlíků. Ve Svaté zemi otřásla válka životem opatství Latroun, které je dceřiným klášterem Sept-Fons a sesterským klášterem Nového Dvora.

Jak zareagujeme? Za mír či válku nejsou zodpovědné jen hlavy států. Ačkoli na mezinárodní mír nemáme kromě našich modliteb žádný vliv, mír v církvi, pokoj v našich řeholních společenstvích a rodinách, pokoj v našich srdcích před Pánem, to vše závisí částečně i na nás. Mnich věří, že jeho každodenní život může mít nadpřirozený a skrytý vliv – skrytý dokonce i před ním samým – na osud jeho současníků. Pokoj v srdci, který dává Kristus, zakládá pokoj našich společenství a rodin, a takový pokoj má pak vliv na mír ve světě.

Atmosféra krize má dopad i na ekonomickou stránku našeho opatství, které doposud obtížím statečně odolávalo. Náš účetní, otec Augustin, a jeho dva spolupracovníci, bratr Dysmas a bratr Bruno, vidí blížící se konec roku v nepříliš růžových barvách. Otec Georges, náš celerář, vždycky říká, že má prázdné kapsy, protože složil slib chudoby. V posledních letech to, soudě podle účtů, neplatilo. Dnes to začíná být trochu pravda. Ale nepřehánějme: situace si žádá rozvahu a kreativitu. Bratři si vyhrnuli rukávy a chystají nové projekty. V kontemplativním klášteře musí mít každý svůj díl práce, a tak myslíme spíše na vyrovnané pracovní vytížení každého z nás než na finanční bilanci konce roku. I když…

Co se týče mladších bratrů: bratr Klement složil slavné sliby 14. září; bratr Antonín složil své prosté sliby 1. listopadu. Svěřujeme je i ostatní vašim modlitbám.

Ohledně ovčína: budeme se muset rozloučit s naším stádem. Bratr Konrád, který je měl dlouhou dobu na starosti, už nemůže ze zdravotních důvodů vycházet v zimě ven, a krom toho je tato činnost stále méně výnosná.

Evangelium říká, že Ježíš prospíval „věkem i moudrostí“. Co se týče věku, tomu nikdo neunikne. Ale pokud jde o moudrost… Za tímto účelem se čas od času schází konventní kapitula komunity – profesové se slavnými sliby –, kde se každý může vyjádřit k otázkám týkajících se společného dobra všech. Nečekáme od toho zázraky, ale zdá se, že tyto výměny názorů postupně přinášejí ovoce.

Když už je řeč o stáří, naše budovy rovněž stárnou a bratr Simeon vypracoval plán nezbytných oprav. Kaple pro hosty, Stella matutina, o které mluvíme už přes deset let, bude dokončena snad do Velikonoc… nebo do svátku Nejsvětější Trojice. Kterého roku? To se uvidí.

Mniši se za vás samozřejmě modlí, to je jejich úkol v církvi. Nezapomeňte se modlit i vy za ně. Již teď vám přeji veselé Vánoce, vždyť svátky Narození Páně se blíží, a děkuji vám za vaše přátelství.