De kerk is tijdens de diensturen toegankelijk voor hen die met de monniken willen bidden.

Zoals de profeet zegt: ‘Zevenmaal daags heb ik uw lof gezongen’. Dit heilig getal zeven zullen wij waar maken, als wij de plichten van onze dienstbaarheid nakomen op het uur van de getijden, de Prime, de Terts, de Sext, de Noon, de Vespers en de Completen; omdat hij juist over deze uren van de dag heeft gezegd: ‘Zevenmaal daags heb ik uw lof gezongen’. En over de nachtgetijden zegt diezelfde profeet: Midden in de nacht staan wij op om U te loven ”

(Sint Benedictus, Regel voor Monniken, hoofdstuk 16)
Door de week Op zon- en feestdagen
Nachtgetijden (Metten) 03.15 uur03.15 uur
Kapittelvor der misna der lauden
Laudentijdens de mis 06.45 uur
Eucharistie06.30 uur10.15 uur
Terts9.00voor de mis om 10.05 uur
Sext12.0012.00
Noon14.0014.00
Vespers (in de winter) 17.15 uur15.45 uur
Vespers (in de zomer) 17.30 uur16.00 uur
Completen (in de winter) 19.15 uur19.15 uur
Completen (in de zomer) 19.30 uur19.30 uur

Het verdient aanbeveling om vooraf te telefoneren of de monniken het zomer- of winterrooster volgen (telefoonnr. 00420 353 300 500).