Het klooster is een plek van gebed, bezinning en Godsontmoeting. Het is teken van de onzichtbare en toekomstige werkelijkheden en herinnert eraan dat het menselijk leven zijn voltooiing vindt in God. De monniken die er wonen beijveren zich om deze weg naar de voltooiing te gaan. Door enige dagen hun leven te delen is men in staat een stapje terug te doen, om zich op God te richten en zijn geloof te verdiepen.

« Jezus keerde zich om, keek naar degenen die Hem volgden en sprak: « Wat zoeken jullie? » Zij antwoordden hem: « Rabbi – wat betekent: Meester – waar houdt Gij u op? »

(Evangelie van Johannes 1,38)