A szerzetesek kortársaikhoz távolságtartással és közeli kapcsolattal viszonyulnak. Távolságtartással – hiszen a szerzetesek igyekeznek a politikai és társadalmi vitákon fölülkerekedni; és közelséggel: mert a szerzetesek barátaik, és családjaik révén e társadalomhoz tartoznak. Érdekli őket a társadalom sorsa, melyet Istennek átadott életükkel befolyásolnak.

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az ÚR, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az ÚR, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél”
(Izajás próféta 45, 2–5).


Nový Dvůr elszigetelten, egy erdős dombon, Dobrá Voda falucska mellett helyezkedik el. Igen zord időjárás van e helyen. A majorságot Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751) barokk építész, építette a Teplá-i premontrei apátságnak. A kommunista rezsim a monostorokat felszámolta, így hagyták el az épületet 1950-ben. Eredetileg egy csodálatos rezidenciából állt, és három szárnyon gazdasági épületek vettek körbe egy négyszög alakú udvart. Középen egy kút állt. A testvérek részben a műemlék jellegű épületeket renováltatták, és hozzá is építették mindazt, ami szükséges a monostori élethez: a templomot, és a közösségi helyszíneket a klauzúrán belül.

Az építkezések alatt feltűnt nekik Dobrá Voda lakosai között élő roma közösség. Tagjai közül néhányuknak munkát adtak, így hozzájárultak a monostor felépítéséhez. Ezzel adtak alkalmat, hogy létrejöjjön a Český západ Társaság (2001. december 17.), amely azóta bővült, és sokat fejlődött. Továbbra is segítik mindazokat, akik erre leginkább rászorulnak – nem csak a közvetlen környezetükben – amennyire ezt lehetőségeik megengedik.

A szerzetesek jó szomszédi viszonyt ápolnak mindazokkal, akik közelükben élnek. Pünkösd után például, Úrnapjára készülődve, a szerzetesek a szomszédjaikhoz mennek virágért: a rendház folyosóját az ő kertjeikből díszítik fel az ünnepre. Felújítják a Nečtiny plébánia épületét, ahol a testvérek laktak az építkezések idején. Nový Dvůr felfedezése Hasonlóképpen renoválják a Krašovi templomot is, melyet a plzeň-i püspökség bízott rájuk Bezvěrov település. A közösség kapcsolatban van a közeli monostorokkal, különösképpen a trappista nővérek Naší Paní nad Vltavou apátságával, amelyet az olaszországi Vitorchiano apátság alapított 2007-ben; Közvetlen szomszédokkal a misszionárius oblátusokkal és a teplá-i premontrei apátsággal, vannak legközvetlenebb viszonyban.

Még ha nem is állnak püspöki közvetlen fennhatóság alá, a testvérek szívélyes viszonyban állnak Tomáš Holubbal püspök úrral, aki a Plzeň-i egyházmegye élén áll. Mélységes hálát éreznek František Radkovský püspök atya iránt, aki befogadta őket ebbe az egyházmegyébe. Főleg imájukkal támogatják papok, szerzetesek, és mindazok szolgálatát, akik az Örömhírt közvetítik a mai világban.