Az apátság olyan, mint egy hajó, kapitánnyal, tengerészekkel és utasokkal, akik be-, kiszállnak. Mindegyiküknek olyan feladatot kell ellátnia, melyet személyesen őrá, vagy a közösségre bízott Isten. A szerzetesek nem foglalkoznak azzal, hogy hányan is vannak. Egy közösség erejét nem a létszám határozza meg, hanem az Istenbe vetett bizalom.

Figyelmeztetlek, szítsd föl magadban Isten kegyelmét… hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

(Timóteushoz írt második levél 1; 6–7)

Még ha a közösségnek lelki célja van, a látható szerveződése hasonló minden más csoport szervezetéhez. A testvérek közötti kapcsolatoknak családias jellege van, az apát köré szerveződik, akinek alapvetőan atyai szerepe van.

Az apát elsősorban szerzetes, s ahogy mindegyik szerzetestestvér, úgy ő is az isteni liturgia, az olvasmány, az imádság és munka köré szervezi napjait. Szent Benedek azt kéri tőle, hogy tanítson, vezessen, és példát adjon, igazodjon mindegyik testvéréhez, és tartsa be a Regulát. Emberi erőt meghaladó feladat… Dom Samuel Lauras Nový Dvůr első apátja, 1983-ban lett a Sept-Fons-i apátság tagja. Itt az alapítás óta elöljárója a közösségnek. Testvérei 2011. december 8-án választották meg apátnak.

Az apátot egy perjel és még néhány másik – általa kinevezett – testvér támogatja szolgálatában (a monostor „tisztségviselői”). A perjel, (elöljáró az apát távolléte esetén), a közösségi mindennapi életét szervezi. Neki is van segítője: az alperjel.

A fiatal testvérek képzését a novícius magiszterre bízzák, akinek szintén van helyettese. Erről egy videó is készült →Identita a megszentelt élet évének alkalmából.

A házgondnok (gazdasági vezető), annak a vállalkozásnak ügyvezetője, amely a szerzetesek megélhetését biztosítja. Helyettesével a közösség működéséhez nélkülözhetetlen gazdasági dolgokkal foglalkoznak (biztosítások, járművek, karbantartások, megrendelések, stb.)

Mára kifejezetten nemzetközi a közösség: holland a legidősebb testvér, francia testvérek közül is néhányan azt választották, hogy Nový Dvůrban maradnak; a testvérek többsége Morvaországból, vagy a történelmi Csehországból (Bohémia) származik. Szlovákia, Horvátország, és Szlovénia szintén képviselve van. Előfordul, hogy egy lengyel, egy magyar, vagy egy német érkezik hivatástisztázásra a közösségbe. A közös nyelv a cseh. Mindnyájan megértik egymást. Akiknek van adottságuk, azok megtanulnak franciául is, hogy élvezhessék a monostor gazdag monasztikus és spirituális irodalmát is. A szerzetesek száma változik, és bár most még senki sincs a temetőben, ez is bekövetkezik majd. Újonnan érkezők vagy távollévők… Egyedül csak a szakács tudja pontosan hány testvérre és hány vendégre kell főznie.