A Nový Dvůr-i apátságot a franciaországi Sept-Fons-i apátság alapította. Itt lettek trappista szerzetesek az első cseh fiatalok a bársonyos forradalom után. A monostor eredete ennél sokkal régebbi gyökerekhez nyúlik vissza: a Közel-Keleten az első keresztények idején létrejött monasztikus élethez; a Szerzetesi Regulához, amit Szent Benedek írt; és az első ciszterci szerzetesekhez, akik 1098-ban alapították az „Új monostort” Cîteaux-ban; a francia forradalmat követően, a nagy trappista monostorból (la Grande Trappe) pedig még több monostor származott.

Ezért attól az egytől (Ábrahámtól), méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.“

(Zsidókhoz írt levél 11; 12–13)