Opatství je jako loď, která má svého kapitána, lodníky, ale také cestující, kteří nastupují a vystupují. Každý zde má svůj nenahraditelný úkol, který mu svěřuje Bůh a komunita. Mniši se neptají po počtu svých členů. Jejich síla nespočívá v množství, ale v důvěře v Boha.

Vyzýván tě, abys oživil duchovní dar, jejž do Tebe vložil Bůh. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale Ducha síly, lásky a sebeovládání“

(Druhý list Timoteovi 1, 6-7).

Přestože zaměření komunity je duchovní, její uspořádání se podobá organizaci jakékoli jiné skupiny lidí. Vztahy mezi bratry mají rodinný charakter; soustřeďují se okolo opata, jehož role je převážně otcovská.

Opat je především mnich a jeho dny, stejně jako dny každého z jeho bratří, sestávají z božského oficia, četby, modlitby a práce. Svatý Benedikt po něm žádá, aby učil, vedl a šel příkladem, aby se přizpůsoboval každému z bratrů a respektoval Řeholi. To je nadlidský úkol… První opat Nového Dvora, Dom Samuel Lauras, vstoupil v roce 1983 do opatství Sept-Fons. Během fundace zastával funkci představeného a 8. prosince 2011 byl zvolen svými bratry opatem.

Pomáhá mu převor a několik dalších bratrů („oficiálů kláštera“). Převor zastává funkci představeného v opatově nepřítomnosti a zabývá se každodenní organizací společného života. Má k ruce podpřevora.

Formace mladých bratří je svěřena otci učiteli, jemuž pomáhá podučitel.

O ekonomický běh se stará celerář (ekonom), jenž spravuje firmu umožňující mnichům vydělávat si na živobytí, a podcelerář, jenž má na starost provoz komunity (pojištění, vozy, jednání, objednávky, atd.).

Komunita má dnes mezinárodní charakter: nejstarší bratr je Holanďan, pro život v Novém dvoře se rozhodlo i několik Francouzů; většina bratrů je původem z Moravy nebo z Čech, zastoupeno je i Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko. Stává se, že v komunitě na čas pobývá některý Polák, Maďar či Němec. Počet mnichů se mění, a ačkoli zatím nikdo neodpočívá na hřbitově, jednoho dne k tomu dojde. Nováčci, nepřítomní, hosté… Jen kuchař ví přesně, kolik porcí má připravit.