Klášter je místem usebrání, modlitby, setkání s Bohem. Je znamením věcí neviditelných a budoucích, připomínkou, že lidský život má svůj cíl v Bohu. Mniši, kteří zde žijí, směřují k tomuto Cíli a podřizují mu celý svůj život. Sdílení jejich způsobu života na několik dní je příležitostí k zamyšlení, k obrácení, k růstu víry.

„Ježíš se otočil, a když viděl, že jdou za ním, říká jim: ,Co hledáte?‘ Oni mu řekli: ,Rabbi – to znamená Mistře – kde bydlíš?‘“

(Evangelium podle svatého Jana, 1, 38)