Opatství není volně přístupné, protože to není slučitelné s mnišským životem. Fortna s obchůdkem se otvírá na pár hodin týdně, kostel je otevřen v době bohoslužeb pro ty, kdo se jich chtějí zúčastnit společně s mnichy. Zbytek kláštera ani jeho bezprostřední okolí nejsou otevřeny pro turisty, náhodné návštěvníky, dokonce ani pro studenty architektury. Turisté se přicházejí „podívat“, ale zde není nic k vidění… Podstata našeho života nespočívá v řádu viditelných věcí.

Kláštery kontemplativního života představují určité oázy. […] Tato zdánlivě nepotřebná místa jsou naopak nezbytná, jsou jako zelené plíce nějakého města: dělají dobře všem, včetně těch, kdo je nenavštěvují, a možná dokonce ani neví o jejich existenci.“

(Benedikt XVI, 19. listopadu 2006)

I kdyby nikdo nevěděl o naší přítomnosti, má náš skrytý život smysl. Mniši potvrzují prostými skutky, osobní modlitbou či liturgickou bohoslužbou Boží svrchovanost, a tak zahánějí lhostejnost a ateismus, umlčují pronásledování, stavějí hráz násilí všeho druhu, kladou mír do raněných srdcí, pomáhají rozděleným rodinám znovu nalézt jednotu; výčet je nekonečný. Ten, koho zastavily klášterní zdi, aniž mohl vstoupit, odchází udiven přítomností oněch skrytých mnichů, které nemohl „vidět“.  Tuší hodnotu jejich osamělého života a jejich usebrání.

Svým ustupováním do ústraní pomáháme návštěvníkům víc, než kdybychom se propůjčovali jejich zvědavosti. Mají-li někteří problémy s pochopením smyslu těchto úvah, ať jsou si jistí, že naše povolání zůstává někdy obtížně pochopitelné a přijatelné i pro nás. Jsme si však jisti, že samota je podmínkou nadpřirozené plodnosti života modlitby.

V určitých časech je možné navštívit kostel a fortnu s obchodem.

Kostel
Kostel je přístupný v době bohoslužeb pro ty, kdo se chtějí s mnichy společně modlit a především se účastnit eucharistie: O nedělích a několika velkých svátcích je mše svatá v 10.00, ve všední dny v 6.30. Po domluvě předem se můžete účastnit i jiných liturgických modliteb.

Fortna s klášterním obchodem
Obchod nabízí výrobky v bio-kvalitě z Nového Dvora (především hořčice a přírodní kosmetiku) nebo z jiných mnišských komunit (Sept-Fons, trapistky z Poličan), růžence, ikony, obrázky a mnoho zajímavých knih. Hosté si mohou prohlédnout malou výstavu fotografií, které ilustrují náš život, nebo shlédnout dva krátké filmy režisérky Marie Šandové. První zachycuje historii stavby kláštera, v druhém je představován rytmus jednoho mnišského dne.

Obchod je otevřen:
V sobotu: 14.30 – 16.45.
V neděli a o svátcích: 9.00 – 10.00, po mši svaté 11.30 – 11.55 a odpoledne 14.30 -15.45.

Na požádání předem je možné otevřít obchod i mimo tyto časy. Kontaktujte nás: email@novydvur.cz, nebo 353 300 500.