Kik vagyunk?

Nový Dvůr szerzetesei a ciszterci rend trappista ágához tartoznak (O.C.S.O.). Munkás és imádkozó életet folytatnak testvéri közösségben. Szent Benedek Reguláját élik ciszterci hagyományok szerint. Az alapítók Franciaországból érkeztek és a Szudéták távoli, rejtett vidékén telepedtek le, a történelmi Csehországtól (Bohémiától) nyugatra. A monostort műhelyek, garázsok és hangárok koszorúja veszi körül, zöldségeskerttel, virágokkal szegélyezett pázsitokkal tarkított réten. Itt dolgoznak a szerzetesek. A monostor szíve mégis a templom, ahol idejük legjavát töltik. Már napfelkelte előtt, a zsoltárének ritmusára hordozzák imáikban a keresztény és nem keresztény világ jelenét és jövőjét.

Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

(Teremtés könyve 12,1–3).