Pokud nám liturgie nepředepisuje jinak, slavíme každý měsíc mši za své zesnulé spolubratry. Všichni bratři, všichni ti, kdo nás předešli na svaté místo, mají právo na naše přímluvy a je naší povinností je věrně vykonávat, neboť věříme, že jiní se jednou budou takto přimlouvat za nás. Je ovšem pravda, že někteří z nich mají nárok na naše zvláštní uznání. Tak je tomu v případě otce Jeronýma, od jehož smrti uplynulo 30. let, jak si nyní připomínáme.

Dnes ráno se za něj modlíme a vzdáváme chválu především proto, že on sám nám zanechal příklad muže modlitby. I jiní bratři byli horliví v modlitbě; on však dokázal něco více. Dokázal předat dál umění sloužit Bohu mnišským životem, umění promyšlené a zároveň praktické, prosté a přístupné, umění, které nejdříve vyzkoušel sám na sobě, než je nabídnul druhým. Díky němu můžeme také my, budeme-li kráčet v jeho stopách, prožívat účinnou a věrnou lásku k osobě našeho Pána. A kromě tohoto nám otec Jeroným zanechal ještě další poučení, jehož cenu stvrdil čas: Člověk, který se vytrvale modlí, nevyhnutelně vyvolává negativní reakci. Musíme se tedy důkladně vyzbrojit, abychom obstáli v bouři a nikdo a nic nás nepřiměly vzdát se tohoto vzácného povolání, a obzvláště ti ne, kteří si myslí, že mohou poučovat druhé bez osobní zkušenosti.

Stálou a neochvějnou věrnost o. Jeronýma si můžeme osvojit i my, budeme-li ho následovat po cestě, po níž kráčel před námi. Nepotřebujeme k tomu nic než víru, trpělivost, zdravý rozum a pořádnou dávku humoru. Nechť nám Bůh, tak jako kdysi jemu, udělí tento dar a dá svému věrnému služebníku věčný odpočinek, po němž z celého srdce toužil.