Brief aan onye vrienden

2 september 2014

Beste vrienden,

Het is alweer tien jaar geleden dat onze kerk werd ingewijd en de afgelopen maanden is er niets voorgevallen dat inbreuk pleegde op de regelmaat van ons monastieke leven. Na de inkledingen, professies en wijdingen die wij u al hadden aangekondigd zijn er nog andere gevolgd. De docenten theologie, wijsbegeerte en Bijbelkunde zijn elkaar opgevolgd. Iedere dag bracht zijn eigen werkzaamheden mee. De pallets met mosterd, stroop en cosmetische producten (Nový Dvůr), vruchtenjam, voedingssupplementen en andere dieetproducten (Sept-Fons) zijn op vrachtwagens geladen, verkocht en geconsumeerd. Midden augustus hebben de zwaluwen die hun nesten hebben onder het dak van de barokvleugel van ons klooster hun jongen zien uitvliegen. Aan het eind van de dag onder het warme en scherpe zonlicht zit de hele kloostertuin er vol mee. Na enkele weken, waarin ze gehard zijn, zullen ze weg gaan om de winter in aangenamere oorden door te brengen. Toch zijn er in het leven van alledag enkele gebeurtenissen geweest waar we graag even bij willen stilstaan.

Kort na Pasen is onze Vader Generaal voor de regelmatige visitatie naar Sept-Fons gegaan. Dom Eamon was abt van Mount Melleray in Ierland tot hij op het Generaal Kapittel in Assisi in 2008 werd gekozen. In juli 2012 was hij al eens in Nový Dvůr geweest maar Sept-Fons kende hij niet. Vergezeld door Dom Lodde, abt van het Belgische Orval, is hij bijna twee weken gebleven. Toen hij vertrok was iedereen tevreden.

Broeder Jean-Paul heeft eind augustus in Nový Dvůr de zestigste verjaardag gevierd van de dood van zijn oudoom, pater Valentin Maria Krejčí, een Dominicaan die had gestudeerd in Olomouc en in het klooster van Pilzen woonde totdat hij in 1950 door de communistische politie werd opgepakt. Hij overleed op 26 augustus 1954 aan de gevolgen van zijn gevangenschap. Broeder Jean-Paul werkt aan een levensbeschrijving van deze religieus die hij weliswaar niet heeft gekend maar die hij liefheeft en bewondert.

Als u deze brief leest denkt u wellicht dat alles bij ons op rolletjes loopt. Maar dan zit u er wel naast! Ik zeg vaak tegen onze broeders dat onze levens elk jaar zowel moeilijker als gelukkiger worden. Zorgen en geluk groeien gelijktijdig op. Waarom zouden we hierover nog verder praten? En als in het uiterst onwaarschijnlijke geval dit strenge aspect in ons leven zou gaan ontbreken dan zouden wij ook iets gaan ontberen van de Hoogte, de Breedte en de Diepte. Niet klagen! En dan nog iets! Ik heb de Tsjechische nationaliteit aangevraagd. Het antwoord zal binnenkort wel komen. In trouwe verbondenheid zeggen wij u nogmaals hartelijk dank; u kunt rekenen op ons gebed.

F. M.-Samuel, abt van Nový Dvůr

Wilt u meer informatie over onze projecten, of ons misintenties toevertrouwen, klik hier.


U kunt ons uw misintenties toevertrouwen / Over onze werkzaamheden en uw giften


Februari 2015
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005