Brief aan onye vrienden

Enkele weken voor Kerstmis 2012 

Beste vrienden,

Kerstmis zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de horizon te verbreden van onze doorgaans beperkte blik. Van een Russische christen wordt verteld dat deze zich beklaagde over het feit, dat het aantal gelovigen zo sterk was afgenomen. Iemand vroeg hem: “Met hoeveel zijn jullie dan?”. De ander antwoordde dat het er slechts weinig waren, waarop hij de vragensteller hoorde zeggen: “Dat zijn er genoeg!”. Met hoevelen zijn wij, christenen, nog aanwezig of we nu kloosterling zijn of niet? De wereld is in de loop van de vorige eeuw veranderd. De christenheid, van waaruit de missionarissen uitzwermden om de Blijde Boodschap te brengen, is verdwenen. Van nu af aan wonen wijzelf in missiegebied. De christelijke en niet-christelijke wereld zijn eng met elkaar verweven. Deze nieuwe situatie vereist een nieuwe houding en een nieuwe trouw. Net als gisteren dienen kloosterlingen en zij die in de wereld leven de Heer voor allen die hen omringen. En aangezien de wereld klein is en men maar in een vliegtuig hoeft te stappen om de zonnebaan in te halen is de gehele mensheid onze naaste. Wanneer wij bidden buigt God zich over hen allen neer. Anders zouden er heden ten dage geen jongeren meer zijn die zich wensen te verplichten tot het monastieke leven.

Dit jaar zult u met Kerstmis en Nieuwjaar geen kalender ontvangen. Hiervoor in de plaats kwam de minikroniek waarmede wij de tiende verjaardag van de stichting van Nový Dvůr hebben gevierd. Dergelijke gebeurtenissen mogen niet het dagelijkse, gewone ritme van ons leven doorbreken. Want juist deze alledaagsheid bergt in zich een kostbare trouw. Is dit ook niet zo in onze gezinnen? Dit gezegd zijnde willen we trachten om een korte samenvatting te geven van enkele markante gebeurtenissen. Allereerst de bouwwerkzaamheden.

In Nový Dvůr vordert de bouw van de werkplaatsen gestaag. Omdat het aantal en de omvang van onze kloosterproducten toenemen zien wij reikhalzend uit naar deze nieuwe bedrijfsruimten, in principe voorjaar 2014. Dus is thans het moment om over de bouw van de kapel Stella Matutina (Morgenster) na te denken, waarover we al zo lang hebben gesproken. Door de gemakkelijke toegang kunnen onze bezoekers hier overdag bidden.

In Sept-Fons spreekt men allang over de restauratie van de kloosterruimtes (toiletten, kloostergang, slaapvertrekken). Zo God wil… Laten we maar voorzichtig zijn met het doen van voorspellingen omtrent de startdatum van de bouwwerkzaamheden, al zijn deze ook nog zo noodzakelijk. U weet, dat Sept-Fons ook andere kloostergemeenschappen hulp biedt.

Ik had onlangs de gelegenheid om enkele dagen deel te mogen nemen aan het dagelijkse leven van een van deze gemeenschappen waar men niets heeft van datgene waarover men noodzakelijkerwijs zou moeten kunnen beschikken: geen bewegingsvrijheid, geen comfort, onvoldoende hulpmiddelen, geen enkel middel noodzakelijk voor een degelijke vorming van haar jongeren, geen krachtige persoonlijkheden om aan deze uitzonderlijke toestand het hoofd te bieden, alleen maar de alledaagse deugden! En toch wordt er in deze ogenschijnlijk arme gemeenschap door de broeders gebeden, ontwikkelen zij zich, volharden zij hier en voegen andere, nog jongere mannen zich bij hen. Hier is de genade voelbaar werkzaam. Toen ik vertrok vroeg een broeder mij: “Heeft dit verblijf uw blik op Nový Dvůr veranderd?” “Ja” antwoordde ik “Nu zie ik beter de rol van de genade, ik ben niet meer zo bang voor mijn fouten en die van mijn medebroeders.”

Laten we met een anekdote afsluiten. Afgelopen voorjaar vertelde een van onze broeders, die familiebezoek had, ’s avonds wat hij had gehoord: men beweerde dat er een komeet onderweg was die de aarde zou vernietigen. Niemand sprak erover… Het einde van de wereld was deze herfst te verwachten! Ik heb behoorlijk moeten lachen. Een medebroeder van Sept-Fons aan wie ik dit per telefoon vertelde antwoordde mij gevat: “Wat een geluk!” De herfst is voorbij en er is geen komeet te zien noch dat het einde van de wereld voor de deur staat… Moet men nu maar zeggen “jammer dan?” Enige uiterst deskundige vrienden, uitermate professioneel op diverse terreinen, helpen onze gemeenschappen met hun adviezen. Iemand van hen uit Praag heeft in oktober een colloquium in Japan georganiseerd over het thema : Hoe een einde te maken aan het catastrofisme? Niemand van ons heeft hier uiteraard aan deelgenomen maar ik ben van plan om de verslagen van deze bijeenkomst te overhandigen aan onze twee kellenaars (broeders economen) van Sept-Fons en Nový Dvůr. Het gaat nog niet zo slecht met de wereld als wij wel beweren!

Met deze optimistische bespiegeling wens ik u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar 2013.

Fr. Samuel, abt van Nový Dvůr
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005