Brief aan onye vrienden

1 mei 2011

Beste vrienden,

Deze winter hebben de gewone zorgen die als een waterval op ons neerkomen iets prikkelends en onverwachts gegeven aan het verloop van onze monotone dagen. Een broeder is gewond tijdens het werk, heeft drie weken in het ziekenhuis doorgebracht en daarna enkele weken op krukken gelopen. De subprior moest verschillende keren opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een infectie die eerst ernstig leek, maar het niet blijkt te zijn, maar die nog steeds niet geïdentificeerd is; andere broeders hebben een stevige ondersteuning nodig. Zoals ieder van u die geconfronteerd wordt met dergelijke omstandigheden hebben we de storm over ons laten komen en hebben we ieder gegeven wat hij nodig had, zonder dat het leven van de communiteit in het ongerede is geraakt. Integendeel ieder heeft zijn juiste positie ingenomen en de banale moeilijkheden hebben hun scherpte verloren. Een bevriende familie in de buurt is door een veel ernstiger ziekte getroffen dan wij. Wij bevinden ons dichter bij hen; zelfs al staat iedereen alleen voor de beproeving, maar niet volkomen alleen, dankzij God. Ondertussen is de lente gekomen. Sinds Aswoensdag is de sneeuw verdwenen en de werkzaamheden buiten hebben we veel eerder kunnen hervatten dan gewoonlijk.

Sinds mijn laatste brief hebben we de plechtige professie van broeder Lev gevierd (8 december), die meer en meer in staat is zich bezig te houden met de postulanten en novices. Op 12 december hebben we in Sept-Fons, en daarna op 2 februari in Nový Dvůr, het 30 jarig jubileum van Vader Abt en de novicemeester van onze moederhuis gevierd. Dertig jaar: de jongsten in onze twee communiteiten waren toen nog niet eens geboren. Voor hen is dat als gisteren. In de eerste verspers van de heilige Jozef hebben we ons orgel ingewijd; het was al lang klaar, maar de aankleding ontbrak; onze organist, broeder Bruno bereid zich voor op het uitspreken van zijn plechtige geloften in juli. Op 4 april heeft onze bisschop met zijn priesters, net zoals vorig jaar, ons klooster bezocht. Ik heb hun een conferentie gegeven, die u kunt vinden op onze website – in het Frans en in het Tsjechisch – als u die per post wilt ontvangen, laat het ons weten. Op 9 april hebben we stilletjes de honderdjarige geboortedag gevierd van Rafael Arnáiz Barón, Spaanse trappist, de patroon van broeder Rafael die op 21 maart zijn tijdelijke geloften in Nový Dvůr heeft afgelegd. Een paar vermeldingen die voldoende zijn om u een indruk te geven van de afgelopen maanden. Wat betreft de toekomst: op 2 juni zullen broeder Jérôme et broeder Antoine in Sept-Fons gewijd worden en daarna op de 19de broeder André en broeder Joseph in Nový Dvůr, een priester en een diaken voor elke communiteit. Een lijst maken van de inkledingen en van de professies in Sept-Fons zal te veel zijn, God zij dank!

Meer dan dertien jaar schrijf ik u drie of vier keer per jaar om u het nieuws te geven en u geld te vragen, voor zover mogelijk. Is dat juist? Dank zij u, en vele anderen, is Nový Dvůr niet alleen gebouwd maar ook vol leven; Sept-Fons heeft zijn kerk kunnen restaureren en heeft kunnen beginnen aan het noodzakelijk onderhoud; een andere communiteit, aan de andere kant van de wereld, onder meer dan precaire condities, herstelt op een bescheiden manier een ruïne en leeft dankzij uw ondersteuning. De monniken voorzien in hun onderhoud, maar kunnen, zoals altijd, niet zonder de vrijgevigheid van christenen. Hieronder vind u de nauwkeurige informatie over onze werkplaatsen. Als u ons niet kunt helpen of als uw giften naar elders gaan, dat vermindert niet onze erkentelijkheid en ook niet, hoop ik, uw interesse voor dat waarvoor wij leven.

Onze boekhouder, pater Augustin, slaagt er, als voorzichtig mens, bijna elke maand in een gedeelte van onze inkomsten van onze arbeid apart te leggen voor de bouw van de ateliers, die in de lente van 2012 zou moeten beginnen. Die vertraging heeft een dubbele oorzaak: de beperktheid van onze middelen en het bestemmingsplan van onze gemeente waarvoor we nog op de goedkeuring wachten.

Twee voorbereidende werken die onze financiële mogelijkheden te boven gaan moeten dit jaar geopend worden. Allereerst de weg die de vrachtwagens bij de werkplaats brengt en later de bestelwagens tot aan de plekken voor lossen en laden. Deze weg volgt een glooiende helling, zodat de broeders niet tijdens de winter elke week enkele auto’s uit de greppel moeten trekken. Vervolgens onze vijver: het reservoir voor bluswater, reservoir voor de beesten en voor de tuin bij een droge zomer, gevoed door de toevoer van regenwater dat van de daken komt, lekt en stroomt uit over het weiland. Broeder André heeft het plan zelf een en deel van het grondwerk te verrichten met onze graafmachine. Maar ook ondernemingen moeten een handje toesteken en de kosten zijn niet bemoedigend.

Verbeteren van de vijver: 11.000€ (het werk dat door ons wordt gedaan bedraagt 9.000€). Aanleg van de weg: 144.000€. Dit is een aanzienlijk bedrag.

De weg die stevig genoeg moet zijn voor de vrachtwagens moet om het gastenverblijf heen naar beneden lopen langs de vijver om te eindigen in het oosten waar de ateliers gebouwd worden, dicht bij het klooster en gemakkelijk toegankelijk voor de broeders. We hopen het werk 7 juli a.s. te beginnen.

Waarvoor dienen monniken? De mensheid ontwikkelt zich wanneer elk individu zijn menselijke en geestelijke dimensie bereikt. De problemen, deel van elk bestaan, laten ons soms met lege handen. Het gebed verandert alles. Het verwijdert niet de beproeving, het stelt in staat haar vol vertrouwen te beschouwen en er, uiteindelijk, geluk in te vinden. De heilige Jeanne de Chantal – we vierden afgelopen december het vierhonderdjarig bestaan van de Visitation – spreekt over ‘de plicht’ die bestaat om gelukkig te zijn. Prachtige formulering! Ons gebed is op een geheimvolle wijze werkzaam ook buiten de muren van het klooster, zelfs al blijven de effecten ons meestal onbekend.

U zult langer dan normaal moeten wachten op mijn volgende brief. In september zal ik in Assisi zijn met Vader Abt van Sept-Fons, voor het algemeen kapittel van onze Orde. Ik zal u bij terugkeer schrijven. Het kan zijn dat ik u dan goed nieuws kan melden.

Ik dateer deze brief op de dag dat paus Johannes Paulus II zalig verklaard zal worden, als eerbetoon aan die man van een groot geloof.

Bedankt, beste vrienden. Uw brieven, uw gebed, uw vrijgevigheid, uw vriendschap zijn kostbaar. Reken op onze gebeden.

Br. M.-Samuel, prior
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005