Brief aan onye vrienden

Pinksteren 2009

Waarheid en moed lijken de fundamenten te zijn voor een toekomst op basis van trouw. Benedictus XVI brengt deze kunst met doorzettingsvermogen in praktijk. Hij zal in september een bezoek brengen aan de Tsjechische Republiek. Wij hopen dat de Tsjechische gelovigen in groten getale de Heilige Vader zullen gaan zien.

Geachte vrienden,

Dankzij uw ongekende vrijgevigheid heeft het wonder plaatsgevonden. We staan op het punt ons gastenverblijf te voltooien. Nadat we er al zolang over praten, zal het deze keer zeker begin van de zomer zijn deuren openen (Voor meer informatie betreffende ons gastenhuis, klik). Vervolgens zullen we de bouw van onze werkplaatsen voorbereiden. In Sept-Fons, heeft de communiteit de Heilige Week en het octaaf van Pasen in de gerenoveerde kerk kunnen vieren alvorens zich weer enige tijd in de tijdelijke kapel terug te trekken. De werkzaamheden zijn rondom in volle gang (sacristie, gasteningang, kapellen, afwerking), maar in het klooster heerst de rust. Wanneer deze werken worden beëindigd, stoppen wij dan u te schrijven? Neen, maakt u zich niet ongerust (Om te weten hoe wij over vrijgevigheid denken, klik). Een band is ontstaan, wat voor ons belangrijk is, die een aantal van u, gelovigen of niet, gestimuleerd lijkt te hebben in het christelijke geloof te vertrouwen. Dit is niet ons werk, maar wij verheugen ons erover. Uw brieven lees ik zorgvuldig, zelfs als ik er zelden op antwoord. Ze herinneren me er aan dat uw problemen vergelijkbaar zijn met de onze, en wat belangrijk is voor u aan wat voor ons van belang is.

Het zal deze winter vijftien jaar geleden zijn dat ik voor het eerst naar de Tsjechische Republiek ging, vergezeld van Pater Prior van Sept-Fons, destijds een novice van twintig jaar, geboren te Brno. Voor een Fransman was het een grote emotie om een grens met oude gebouwen te passeren die niet veranderd waren sinds wat wij het IJzeren Gordijn noemden. We stopten in het eerste dorp om de vespers te lezen. De kerk werd gerepareerd. In de stad Pilzen aangekomen zei ik: "We zijn hier in Europa". Er lag iets waars in deze indruk. Het land proefde toen de eerste jaren van uitgelaten vrijheid. De economische vooruitgang en de cultuur die daarmee samengaat, zou het snel veranderen. Dit jaar, na Pasen, ging ik terug naar het dorp aan de rand van dezelfde stad, Vepernice, naar de meubelmaker die het kruisbeeld afwerkt voor ons gastenhuis. Hij woont in de voormalige pastorie, een groot barok huis, smaakvol gerenoveerd, naast een in perfecte conditie verkerende kerk. Zijn vrouw – ze hebben vijf tienerdochters – zei me dat de parochie niet meer dan twintig gelovigen telt: zij zeven en dertien andere vrouwen, allen ouderen. Voor een stad van enkele duizenden inwoners...

We zouden kunnen vrezen de laatste getuigen te zijn van een voorbij verleden. Maar nee! De Christenen zijn altijd al het zout van de aarde geweest, maar misschien hebben we de laatste tijd vergeten om deze rol te spelen en moeten we een soort breuk accepteren; niet met de moderne wereld, noch met de mensen die er wonen, maar met bepaalde houdingen en waarden die de rug toekeren aan de fundamentele menselijke waardigheid en de boodschap van het Evangelie. Waarheid en moed lijken de fundamenten te zijn voor een toekomst op basis van trouw. Benedictus XVI brengt deze kunst met doorzettingsvermogen in praktijk. Hij zal in september een bezoek brengen aan de Tsjechische Republiek. Wij bidden voor het succes van zijn reis, en sturen een aantal broeders naar de kathedraal van Praag als hij de religieuzen zal ontmoeten. Ook gaan we een bus organiseren voor onze buren in Dobra Voda die hem zouden willen begroeten. Wij hopen dat de Tsjechische gelovigen in groten getale de Heilige Vader zullen gaan zien. We moeten deze dappere man steunen die luid en duidelijk, zij het met nederigheid, de waarheid van het Evangelie weet te verbreiden.

Hoewel het Cisterciënzer kloosterwezen in het christendom werd geboren waren er andere perioden in de geschiedenis waar vurige monniken, in een onwillig milieu, een beslissende invloed hebben gehad: dat is de "verborgen apostolische vruchtbaarheid" van onze contemplatieve roeping. Als de religieuze geschiedenis van onze tijd zal worden geschreven, kan men dan zeggen dat de monniken van de eenentwintigste eeuw getrouw hun rol hebben gespeeld? Zal er worden gezegd dat de christenen hun missie hebben volbracht? Afgezien van de invloed van ons gebed, hebben we geen controle over de evolutie van de samenleving. Maar we kunnen, met Gods hulp, een invloed hebben op het leven dat we leiden. Wat een jeugdige ziet als hij onze kerken bezoekt is van cruciaal belang. Wat hij ontdekt als hij ontvangen wordt in onze gezinnen en onze kloosters is doorslaggevend. Het licht dat de jongeren zoeken is de oprechtheid van hun oudsten. Geen subjectieve oprechtheid die alles verontschuldigt en de vrijheden waaraan zij gewend zijn goedkeurt; maar een oprechtheid die onvoorwaardelijk gericht is op het Evangelie waarvan ze de waarheid willen constateren, zelfs indien deze gebrekkig wordt beleefd in het leven van de oudsten. Wat een verantwoordelijkheid!

De vader van broer Daniël ligt nog steeds in coma, met een lichte verbetering. We gaan hem af en toe bezoeken. Zijn vrouw, altijd erg dapper, heeft onlangs het klooster bezocht. Zo is het leven en het is goed zo.

U kunt op ons gebed en onze dankbaarheid rekenen,

Br M. Samuel, prior


Wij streven ernaar de distributie van onze producten te verbeteren

In een in Frankrijk gepubliceerd boek, Les cent meilleurs aliments pour votre santé et la planète, hadden we de blijde verrassing onze biologische traditionele mosterd aan te treffen. P. Georges, onze keldermeester zoekt handelaars die bereid zouden zijn onze mosterds en onze ‘Crème Réparatrice’ te verkopen. Heeft u een idee, aarzel dan niet hem te schrijven, hetzij per post of per e-mail. Hartelijk dank.

Klášter Novy Dvur, Dobrá Voda 20, CZ – 361 04 Toužim, celerar@novydvur.cz


Het gastenverblijf van Novy Dvur
Vrijgevigheid genereert vrijgevigheid


Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005