Brief aan onye vrienden

Vasten 2009

Geachte vrienden,
Als u deze brief ontvangt zijn de inkleding van Michal en het afleggen van de plechtige geloften van Br. Bernard nabij. In Sept-Fons heeft Guilhem op 2 februari het habijt en de naam ‘broeder Benedictus’ ontvangen. Het was die dag de 28e verjaardag van de abtswijding van Vader Abt. Br. Pachomius heeft zijn tijdelijke geloften op 11 februari afgelegd. Het feit dat deze broeders zich blijven binden is voor ons een les en een stimulans. Zeker, voor ieder van hen moeten we onophoudelijk herhalen, stimuleren, vermanen, soms dreigen ... zoals de heilige Paulus zegt. Maar deze jongeren bewijzen dat er geen tijdperk is voor het volgen van Christus en dat het onze gunstig is, net als alle andere.

We hadden een bijzonder strenge winter. Met Kerst hadden we onder ons een monnik van Sept-Fons, broeder Dieudonne, die uit Senegal komt. Toen hij besefte dat buiten dezelfde temperatuur heerste als in de diepvriezer (-16°C), heeft hij zo’n gezicht getrokken dat we allemaal in lachen zijn uitgebarsten alvorens zijn terugkeer – zo spoedig mogelijk en tot en met het voorjaar – naar mildere klimaten te organiseren.

Bisschop Périsset, momenteel nuntius in Berlijn en gedurende lange tijd vriend van onze beide communiteiten, die vroeger canoniek recht onderwezen heeft in Sept-Fons, had geaccepteerd om onze broeder Andre, op 26 januari diaken te wijden. De Abt, de Novicemeester en een flinke groep broeders van Sept-Fons waren gekomen. Op de wijdingsdag waren we met meer dan vijftig personen in de refter. De dag voordien hebben we, onder ons, de tiende verjaardag van de ontdekking van Nový Dvůr gevierd. Twee dagen daarvóór hebben enkelen Pater Johannes van het Kruis begeleidt die zijn eerste Mis vierde in Písek, zijn oorspronkelijke parochie. Deze streek, ten zuiden van Praag, staat als ontkerstend bekend. Vergeleken met Moravië waar P. Procopius zijn eerste Mis vierde na zijn ordinatie in oktober, zijn de parochies arm en de kerken lijken bijna leeg. In feite, ondanks deze ongunstige schijn, was de viering godsvruchtig, ingetogen, vreugdevol. De kleine kerk was deze zaterdagochtend vol met gelovigen. Onze broeder Bruno heeft het orgel bespeeld en de jonge priester had meer dan een uur nodig om, de een na de ander, de deelnemers te zegenen.

De restauratie aan de kerk van Sept-Fons gaat in een gestadig tempo verder. Zoals u weet, zijn de werkzaamheden op 20 oktober begonnen. Als we de economische moeilijkheden die zich aankondigden, en een paar weken later optraden, hadden kunnen vermoeden zouden we het nooit hebben gewaagd om een dergelijk karwei te beginnen. Maar het was te laat om terug te krabbelen, en we hebben er geen spijt van: de Voorzienigheid heeft ons wederom gedwongen stoutmoedig te zijn. De lokale bedrijven zijn de Abdij dankbaar hen werk te bieden als aanvulling van hun magere opdrachtenlijst.

De broeders van Sept-Fons blijven, afhankelijk van hun vaardigheden, veel van de werkzaamheden zelf doen. Ze leerden niet alleen om te gaan met schop en houweel, maar ook met de pneumatische hamer en zelfs indrukwekkend telescopische apparaten waarvoor ze een examen hebben moeten afleggen. Hun werk reduceert de kosten aanzienlijk. Begin februari zijn de metselaars begonnen met het aanbrengen van pleisterwerk op de binnenmuren. De installatie van verwarmingsleidingen is in volle gang. De gevelstenen, die tijdens de kerkwijding op 17 oktober a.s. gezegend zullen worden, staan sinds eind januari op hun plaats. Dankzij de tijdelijke kapel die ver van het lawaai ligt, verloopt het leven van de communiteit zonder veel storingen.

Ik besluit deze brief met enkele overwegingen van een Tsjechische journalist betreffende de internationale situatie. Met humor legt hij uit dat onze Westerse wereld boven haar stand leeft. De crisis zal de klok gelijk zetten, en een grotere eenvoud zal niet schadelijk zijn voor de kwaliteit van ons leven, integendeel. Voedselfabrikanten – waaronder wij – ontwikkelen steeds meer aanlokkelijke producten, schreef hij, terwijl alleen een beetje vasten genoeg is om het dagelijks brood heerlijk te laten schijnen. Toegegeven, de problemen die wij ondervinden zullen tijdelijk tot veel zorgen leiden. De Paus moedigt iedereen aan tot solidariteit. Wij, van onze kant, hebben besloten te wachten op betere dagen met de constructie van het gebouw waar de vervaardiging van onze crème en onze mosterds zal worden ondergebracht. De tijdelijke werkplaatsen kunnen we voorlopig nog gebruiken. Ons gastenhuis is bijna voltooid. Wij zullen voortgaan met het lopende werk op basis van uw mogelijkheden en wij zullen, zij het bescheiden, hen blijven steunen die het moeilijk hebben, zoals wij dat doen sinds de stichting van het klooster.

We vragen uw gebeden voor de vader en de familie van een van onze jongere broeders. De vader werd op 24 januari getroffen door een hersenbloeding en hij ligt nog steeds in een coma als ik dit schrijf. Hij heeft zes kinderen, waarvan de jongste negen jaar is.

Het leven is voor niemand mild. Het is niettemin gelukkig, zodra het geloof het belicht, zodra onze blik de onvermijdelijke lasten overstijgt, zodra dat licht er toe komt ons te leiden. Wij bidden regelmatig voor u. Wij zouden willen dat deze regelmatige berichten u bemoedigen en kracht geven.

Wees verzekerd van mijn oprechte gevoelens en dankbaarheid
Br. M.-Samuel, prior


Uittreksel uit de preek van de Novicemeester van Sept-Fons
voor de eerste Mis van Pater Johannes van het Kruis

Tiende verjaardag van de ontdekking van Nový Dvůr
30 januari 1999, gevierd 25 januari 2009

Uittreksel van de Preek van Monseigneur Perisset
voor de diakenwijding van Broeder AndreFebruari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005