Brief aan onye vrienden

Mei 2008

Geachte vrienden,

Iedere dag komen er minstens vijf of zes brieven met de post die bewijzen dat ons kloosterleven op onzichtbare wijze ieder van u in het diepst van zijn wezen raakt: zijn moeilijkheden, zijn eenzaamheid misschien en het verborgen lijden dat in ieder mens aanwezig is en wat alleen door de hoop verlicht kan worden. Ik wilde dat u dit bericht vóór 24 mei zou ontvangen. Ik zal u verklaren waarom. Terwijl ik u schrijf, en rekening houdende met de vertraging door het drukken en versturen, schijnt de lente zich door te zetten. De voorbereiding van het paasvuur vond plaats in een sneeuwlaag van 20 cm. Het was fantastisch. We hadden veertig dagen gevast. Met mate..., maar toch! Tijdens de Passieweek hebben we de kruisbeelden en andere beelden in het klooster versluierd. Tot de heilige Maagd bidden zonder haar beeltenis te zien was een haast gewelddadige opgave. Dat zijn echter de ongemakken die ons, zelfs lijfelijk, helpen waar te nemen wat we vieren. Deze nacht zijn de bloemen weer terug gekomen in de kerk. De klokken stonden op het punt weer te luiden, het orgel zou snel weer spelen, en de kok zou zichzelf overtreffen. We herademden... Een dertigtal gasten en zeven of acht jongeren die de heilige week met ons in de communiteit hadden doorgebracht ontvingen net als wij de vlam van de paaskaars; een hachelijke situatie als het waait. De diaken, gevolgd door de broeders ging de apsis van onze kerk binnen en hief met luide stem aan: Licht van Christus. De viering was dit jaar bijzonder vreugdevol.

In deze zelfde paasnacht heeft de Paus in Rome enige volwassenen gedoopt, waaronder een muzelman en een Chinese vrouw. Wij waarderen in hem deze samengang van voorzichtigheid en openlijke acties die op kalme wijze voor de christenen het recht opeisen om te zijn wat zij zijn. Onze Libanese broeder in Sept-Fons weet heel precies waarom het gaat in de relaties tussen christenen en muzelmannen in zijn land. Onze broeders uit Senegal zeggen dat de verhoudingen er vreedzamer, zijn. In een van hun dorpen hebben we op hun verzoek, met uw hulp, een kleine parochiekerk gebouwd. In Juli zullen Pater Agustinus – onze boekhouder – en P. Sebastiaan van Sept-Fons de kerkklok daarheen brengen die, vanaf de stichting tot aan de kerkwijding, onze diensten geluid heeft. De Senegalese broeders wilden dat de klokkentoren minstens net zo hoog zou zijn als de spits van de moskee. Dat is fair. Hetzelfde geldt voor China. Ik kom dus aan het motief van deze brief. Heeft u gehoord van de brief die Benedictus XVI aan de Kerk van dit land geschreven heeft? Hij vraagt ons om 24 mei – feestdag van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand die vereerd wordt in het heiligdom van Shehshan te Sjanghai – te bidden voor de godsdienstvrijheid in China. Hoe zouden wij, monniken die in het oude Tsjecho-Slowakije leven op zestig kilometer binnen het oude ijzeren gordijn, niet gevoelig kunnen zijn voor deze oproep? Deze brief heeft een groot aantal geadresseerden, waaronder een grote hoeveelheid families, parochies en religieuze gemeenschappen. Velen zullen geraakt worden door zijn brief. Indien wij met de gehele Kerk bidden, is er dan geen kans dat de zaak in beweging komt? Dat de christenen, de priesters, de monniken in vrijheid mogen leven en bidden in China en in Azië. Deze intentie vertrouw ik u toe.

Praten we over de economie. Allereerst de kloostereconomie. Wij leren om haar met afstandelijkheid te beheren door zorgvuldig te werken, maar zonder dat deze bezigheid het centrum van ons bestaan wordt. De droom om onze mosterd in Rusland te verkopen is in het water gevallen. De econoom van Sept-Fons heeft ons uit deze kwalijke situatie gered. De schaapsstal is eindelijk in aanbouw en ons gastenverblijf nog steeds. Niets nieuws dus. Laat ons wat verder kijken dan het klooster. Door de onthechting die het kloosterleven vereist en het contact met de broeders uit verschillende gebieden, die door de Voorzienigheid naar onze twee communiteiten zijn geleid, leren wij de realiteit waar te nemen die verder gaat dan de schaduw van onze eigen klokkentoren. Zij richt onze aandacht op anderen dan hen in onze directe omgeving, leert ons hun noden begrijpen en hun levensstijl te kennen, verruimt onze zorg tot de problemen van mensen in verre landen. Daar ligt naar mijn mening een schat die wij met u kunnen delen.

Enkele jaren geleden heeft een donateur ons een gift gedaan die ons voor enkele weken uit de zorgen bracht. Wij bouwden de kerk en onze noden waren groot. Toen ik naar Praag ging nam ik enkele potten jam van Sept-Fons mee voor zijn kinderen. Ik maakte kennis met zijn vrouw en bedankte haar. Zij zei me: „Maar waarvoor Pater? U doet iets nuttigs, wij kunnen het samen met u doen, bedank ons niet. Het is naar u dat onze dank uitgaat en naar God onze gift.“ Deze mensen zijn zeer grote vrienden gebleven dat kunt u zich voorstellen. Ik zou aan ieder van u een pot jam willen brengen. Hebben wij nog steeds geld nodig? Ja! Om de roepingen te ondersteunen die in alle uithoeken van de wereld ontkiemen, om de kerk van Sept-Fons te restaureren, om de werkzaamheden in Novy Dvur te beëindigen, de tractors aan te schaffen die de broeders nodig hebben, om aan te leggen wat nog vereist is... Hebben mijn brieven als doel geld te ontvangen of om vriendschapsbanden te onderhouden? De broeders zeggen me soms: „Hypocriet, schrijf hen dat u giften wilt ontvangen!“ Neen, ik schrijf om uw blik te verruimen zoals God ons gedwongen heeft de onze te verruimen. Om u gevoelig te maken voor onze verantwoordelijkheden en u er bij te betrekken.

Wij bidden voor u. Wij rekenen op uw gebed. En omdat ik weet dat onder onze vrienden enkelen het geloof niet hebben – het is een vreugde voor ons dat onze berichten ook hen bereiken – zeg ik: behoud ons in uw vriendschap, en als u de genade daartoe hebt, uw gebed,

Br. M.-Samuel, prior
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005