Brief aan onye vrienden

5 juli 2007

H.H. Cyrillus en Methodius

Geachte vrienden,

Op 15 Juli zullen wij in Sept-Fons het eeuwfeest vieren van de geboorte van Pater Jérôme (Jeroen), en op 17 Juli in Nový Dvůr. Hij was van 1928 tot 1985 monnik in Sept-Fons. Ter gelegenheid van deze verjaardag willen wij beslist al onze vrienden en weldoeners schrijven, ook hen die gebruikelijk maar één brief per jaar ontvangen.

Wij zijn bescheiden betreffende de invloed van Pater Jérôme. De jongeren die naar het klooster komen hebben soms een van zijn boeken bij zich. Ook gebeurt het dat een broeder in opleiding ontdekt dat hij nog niets van hem gelezen heeft. Het kloosterleven dat wij leiden is gebaseerd op het Evangelie, de Woestijnvaders van de eerste eeuwen en op de Regel van de heilige Benedictus welke onze Vaders van het eerste Citeaux ons hebben nagelaten. Het is een gemeenschapsleven dat tegelijkertijd menselijk en serieus is. Pater Jérôme was een leermeester. Hij zou niet willen dat naar zijn persoon verwezen wordt in plaats van naar de centrale plaats van de Eucharistie, de Mariaverering, godsdienstvieringen zonder haar dimensie van plaatsvervanging en voorspraak, het zoeken van de vriendschap met Christus in gebed, waardering voor de handenarbeid, de stilte, de eenzaamheid en het gemeenschapsleven. Deze aspecten zijn uitgebreid behandeld in de werken die na zijn dood zijn gepubliceerd. Een laatste boekdeel “Vie contemplative, théologie spirituelle III“ zal een dezer dagen worden uitgegeven door Editions Parole et Silence (Fr).

De invloed van P. Jérôme is erg diepgaand voor hen die hem gekend hebben. Zij die binnen en buiten het klooster met zijn geschriften kennis hebben gemaakt, hebben er overtuigingen uit geput. Daarom houden wij van hem. Er is echter meer.

Als we met een beetje afstand de crisis overwegen die in de twintigste eeuw in de westerse maatschappij door de Kerk en de kloosters heeft gewoed – en nog woedt, – komt deze als een soort doorbraak naar voren. Pater Jérôme was er een goede geplaatste getuige van: hij bevond zich in zijn geestelijke rijpheid tussen 1950 en 1970. Hij was welbewust van zijn tijd en wist de vlam te ontwikkelen en door te geven, zonder haar te verstikken of te verzwakken. Maar ook zonder haar te behouden in een vervlogen verleden. Hij schreef destijds zijn notities met een zekere humor die hem eigen was, scherpzinnig maar zonder uit te halen. Zij zijn deels moeilijk letterlijk te publiceren, zozeer blijven de gebeurtenissen nog actueel.

Het werk van Pater Jérôme is geen monument. Het is een aanmoediging, gevormd door een grote cultuur en fijngevoeligheid. Om vandaag helder te zien en om het christelijke- of het kloosterleven waartoe God ons heeft geroepen, te beleven en door te geven. Hoewel dit leven op de genade is gebaseerd, eist het van ons intelligentie, grootheid van geest, vindingrijkheid en gehoorzaamheid, verstand, beoordelingsvermogen, moed en trouw. Eigenschappen die we terugvinden in het leven en de geschriften van Pater Jérôme.

Monseigneur Jean-Claude Perisset, nuntius in Roemenië, vriend van Pater Jérôme en van ons klooster zal de dankbaarheidsmis voorgaan welke wij 17 juli te Novy Dvur celebreren. Om dit eeuwfeest te vieren kunt u, als u wilt, een kerk binnen gaan, zich enkele ogenblikken ophouden voor het Heilig-Sacrament en u tot Onze lieve Heer richten. U bent dan in zijn juiste spoor.

In Novy Dvur heeft Br. Marian 8 mei het habijt ontvangen en Br. Daniel 3 juni zijn tijdelijke beloften afgelegd. De inkledingen te Sept-Fons zijn talrijk. Br. Herman-Jozef, Br. Jean-Gabriël, Br. Basilius hebben het habijt ontvangen; Jean en Paul ontvangen het binnenkort. Anderen volgen in de herfst.

De werkzaamheden? Ik denk vaak aan de ontmoeting van de weduwe uit Sarefat met de profeet Elias. Er was hongersnood, de profeet stelt de arme weduwe voor om naar huis te gaan en de vaten die zij kan vinden met olie te vullen. Haar kruik was toen bijna leeg. De olie vloeide in overvloed maar stopte toen er geen vaten meer waren. Wij ontvangen minder giften, maar wij hebben ook wat minder nodig. Sept-Fons ontvangt er meer, want zij hebben er een grote behoefte aan. Ten slotte zijn er ook nog de clandestiene gemeenschappen elders in de wereld. Dat het olievat niet te snel moge opdrogen… Hartelijk dank!

U kunt op ons gebed rekenen en dat Pater Jérôme voor ons allen genade en trouw moge verkrijgen.

Br. M.-Samuel, superieur van Novy Dvur.
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005