Brief aan onye vrienden

2 September 2006

Tweede herdenkdag van onze kerkwijding

Geachte Vrienden,

Gedurende de gehele zomer zijn de werkzaamheden aan het gastenhuis in volle vaart door gegaan. De gasten en bezoekers worden zo talrijk dat de wens om ons gastenhuis uiteindelijk geopend te zien steeds sterker wordt. De gevels zijn bijna klaar. Het interieur is nog een leeg karkas: gewelven en bakstenen op de begane grond, en enorme hanenbalken op de eerste verdieping. Dit moet nog worden voorzien van een elektrische installatie, verwarming, een vloer, trappen, scheidingswanden… Nog een half miljoen euro's en dan kunnen wij de oude schaapskooi inwijden. Deze zal zijn oude naam behouden, uit eerbied voor de Goede Herder. De Voorzienigheid laat het ons, dank zei u, aan niets ontbreken, maar geeft ons geen enkele garantie vooruit.

De tijd is gekomen om een blik te werpen in het verleden van dit avontuur. Dat begon in 1999 met de aankoop van het terrein en de tot ruïne vervallen hoeve. Of zelfs in 1991, toen de eerste Tsjechische broeders aangekomen zijn in Sept-Fons; of nogmaals, voor mij in 1983 toen ik mijn noviciaat begon… Welke lessen en uitzichten laten deze lange jaren zien? Aangekomen in het klooster vond ik een gewone gemeenschap: oude broeders, sommige zeer stichtelijk, en weinig jongeren in het noviciaat. Een jongeling die in het klooster intreedt, kijkt niet naar de toekomst. Hij probeert te beantwoorden aan een onduidelijke roep van een alles opeisend leven van gebed en dat zich van dag tot dag realiseert door het verduidelijken van de zin van zijn roeping.

Bijna een kwart eeuw is voorbij. Ik leef, duizend kilometer buiten Frankrijk, hetzelfde leven als dat waaraan ik me heb toegewijd toen ik moeilijk uit een onrustige jeugd kwam. De wereld heeft zich veranderd: het communistisch bestel is in elkaar gezakt. Het oude Europa verliest verder zijn geloof en vergeet zijn christelijke wortels. De Islamitische wereld ontwaakt. Hoewel zij zich onderscheidt van het omringende atheïsme, is zij verminkt door het geweld en zoveel dreigender door de hoge geboortecijfers, wat haar nog verschrikkelijker maakt. Sept-Fons is veranderd: het klooster waar ik als novice ingetreden ben ontvangt tegenwoordig jongeren uit alle uithoeken van de wereld. Uit deze drukke bijenkorf komt een groep Senegalezen naar voren die regelmatig naar Novy Dvur komen. Misschien om zich reeds vertrouwd te maken met de moeilijkheden van een stichting. Ook zijn er jonge monniken uit een land waar het christelijke geloof nog vervolgd wordt en het kloosterleven ondergronds is. Wij steunen hen vanzelfsprekend met onze giften, maar vooral met de vorming die wij hen, onder buitengewoon moeilijke omstandigheden, geven. Meer hierover zeggen zou hun veiligheid in gevaar brengen.

Ik ontvang veel brieven van u. Zij bevatten aanmoedigingen, soms bewondering voor hetgeen gerealiseerd is dankzij God en dankzij u. Zij vermelden ook uw eigen beproevingen: ziekten, rouw, scheidingen, werkloosheid of smart bij het zien dat een van uw naasten en kleine kinderen het geloof verliezen. Het gebed is dus een noodzakelijkheid.

De moeilijkheden hebben echter ook hun goede kant. Zij openen veel doeltreffender onze ogen dan een leven zonder stoten of slagen. Zij hebben niet ontbroken in Novy Dvur. De meest diepgaande zijn onzichtbaar en moeilijk te verhalen. Zij betreffen de innerlijke strijd van een hart dat zich oprecht aan God wil geven en weerstand biedt. De onmacht die we ervaren zodra wij de broeders helpen de zwakheden van hun temperament te overwinnen en hun evenwicht te vinden als monnik en volwassene. Deze zijn de kern van onze dagelijkse zorgen, veel meer dan de financiële zorgen of de gebeurtenissen van de bouw.

Het gebed is een noodzakelijkheid. Maar zij heeft een kader nodig. Hoewel de bouw van ons klooster bijna klaar is (er is nog voor ongeveer twee jaar werk in een rustig tempo om de keuken te voltooien, het gastenverblijf, de werkplaatsen en de schaapskooi) hebben we nog een enorme taak voor ons liggen. Sept-Fons, waar de muren uitgeschoven zouden moeten worden vanwege het grote aantal jongeren, heeft dringend behoefte aan noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Wij hebben de bouw van een kapel gesubsidieerd in een dorp in Senegal. De ondergrondse kloostergemeenschappen verwachten steun en vorming. Novy Dvur moet voltooid worden…

Het gebed is vooral een noodzakelijkheid voor ieder van ons: omdat de enige werkzame manier om de aanwezigheid van Christus te doen groeien in deze wereld is, deze opnieuw in onze eigen harten te laten opleven.

Het intreden van jongeren van zoveel verschillende afkomsten, de ervaring van monniken die lijden vanwege hun geloof, en de stichting van Novy Dvur hebben onze horizon geopend naar de gehele wereld. Ook hebben zij ons kennis laten maken met onbekende realiteiten, met plaatsen waarvan wij de naam zelfs niet kenden. Zij verplichten ons, ieder op zijn eigen plaats, om aan een wezenlijke taak te werken; aan dat waar de schoonheid en de waarheid van de wereld van af hangt die wij nalaten aan hen die ons opvolgen. Laat ons samen verder gaan.

Wij gaan in het vervolg de organisatie van onze correspondentie wijzigen. Zij die dit wensen zullen het per elektronische post kunnen ontvangen. Hoewel de organisatie van deze nieuwe procedure een beetje zwaar is, zal het gebruik erg economisch zijn. U zult ongeveer elke twee maanden een kort bericht ontvangen met mogelijk een korte tekst of een homilie welke u zou kunnen helpen om als christen te leven. De anderen blijven ongeveer vier maal per jaar een brief ontvangen, of indien u wenst alleen maar een maal per jaar. Maak alstublieft uw wensen kenbaar op het bijgaande antwoordformulier. Wij bezegelen deze nieuwe periode van onze vriendschappelijke relatie met een cadeau: een brochure over Novy Dvur welke wij laten drukken om in onze kloosterwinkel te verkopen en aan onze postulanten te geven.

Ik dank u van harte en reken op u. U kunt op ons gebed rekenen, dat spreekt vanzelf,

Klooster O.L.V. van Nový Dvůr
Père Samuel




Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005