Brief aan onye vrienden

Mariaboodschap 2006

Geachte Vrienden,

Tijdens de Hoogmis voorgegaan door Mgr. Herbst, de hulpbisschop van Praag, heeft de Vader Abt van Sept-Fons vandaag de plechtige geloften ontvangen van broeder Johannes Paulus. Hij is afkomstig uit dezelfde parochie in Zuid-Bohemen als kardinaal Vlk en is zijn kloosteropleiding in Sept-Fons (F) begonnen. Als een van de medestichters heeft hij zijn noviciaat in Nový Dvůr beëindigd. Op dezelfde dag heeft Vader Abt in het kapittel de tijdelijke geloften ontvangen van broeder Bernard, onze eerste novice.

De families hebben gegeten in het toekomstig gastenverblijf, met een geïmproviseerde verwarming, op een vloer van aangestampte aarde en onder een grofgepleisterd gewelf. Zonder uw mildheid zou onze gemeenschap niet bestaan. Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Klooster O.L.V. van Nový Dvůr
Père Samuel
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
2 februari 2006
September 2005