Brief aan onye vrienden

2 februari 2006

Beste vrienden,

Wij hebben zojuist, vandaag, het 25 jarige ambtsjubileum gevierd van de abt van ons stichterhuis, Sept-Fons in Frankrijk. Ik hou van deze opmerking die hij een beetje bits en met humor maakte: „Een dag gaat het, ’n andere dag gaat het niet en zo gaat dat een leven lang! Dat moet men zich eens en voor altijd inprenten anders wordt men gek! En vooral, hoe kan men anders God dienen die de goede dingen en de minder goede dingen schikt naar het Goede?“

Wij zijn, Goddank, niet gek geworden. En toch moesten eind november wegens een tekort aan middelen de werkzaamheden uitgesteld worden, behalve die aan het gastenhuis. De giften welke wij rond Kerstmis mochten ontvangen hebben het mogelijk gemaakt praktisch alle rekeningen voor het einde van het jaar te betalen. Maar onze kas houdt een tekort. De afwerkingen binnen het klooster wachten op uw vrijgevigheid en op het mooie weer. Ga ik u echter vermoeien met deze altijd weer gelijksoortige klachten? Laten we liever en deel van ons leven samen delen!

Oudejaarsavond gaan de monniken in Sept-Fons -Frankrijk- en in Nový Dvůr s’avonds na de completen slapen, zoals iedere avond. De 1° januari staan ze om 03h15 op, zoals iedere ochtend. Vóór de completen geeft Vader Abt een overzicht van de evenementen die het jaar gemarkeerd hebben: het overlijden en de verkiezing van de Paus, diverse gebeurtenissen binnen onze gemeenschappen…. Het economische leven is ook een gelegenheid voor statistieken: in 2005 hebben wij 32 785 potten mosterd geproduceerd, waarvan tweederde door Sept-Fons verkocht is. Sept-Fons heeft op haar beurt 768 potten jam verkocht in Praag. Een klein begin! Wat de veeteelt betreft kunnen we trots zijn: 69 stuks vee in Sept-Fons, 49 in Nový Dvůr. Echter, daar het in Sept-Fons om melkkoeien gaat en bij ons om schapen, valt een vergelijk per gewicht in ons nadeel uit. Het economische leven is niet het wezenlijke: in 2005 zijn er zowel in Sept-Fons als in Nový Dvůr inkledingen geweest. Moge God willen dat die broeders volharden. Een paar dagen geleden heeft Sept-Fons ons twee nieuwe stichters gestuurd, trouw en opgeleid, die ons doeltreffend zullen helpen.

Ons werkzaamheden maken Goddank voortgang. In 2005 hebben wij het scriptorium, de ziekenafdeling, het dak van het gastenverblijf, enz. kunnen voltooien. In 2006 zal het gastenverblijf voorrang hebben. Om de afwerking binnen het klooster te voltooien hebben we vier miljoen kronen (138 000€) nodig. Dat hangt van u af.

Regelmatig ontvangen wij teksten of foto’s van Tsjechische, Duitse, of Franse vrienden die in het verleden in deze regio hebben gewoond of gevangen gezeten. Wij bewaren deze getuigenissen in onze archieven. Indien u ons schrijft, gebruik dan aub onze nieuwe postcode die vaak nog verkeerd is, vooral in de elektronische adressenbestanden: CZ 364 01 Toužim.

Tegen Nieuwjaar is een vos komen rondsluipen om onze schaapskooi waar drie jonge lammeren waren geboren. Gisteren morgen, na de Mis, heeft hij zich tot onder het raam van het scriptorium gewaagd. De broeders hebben hem toen zij uit de kerk kwamen op zijn gemak zien rondraaien naar links en naar rechts alvorens hij zonder zich druk te maken weer naar elders vertrok.

Om af te sluiten geef ik u een uittreksel van een brief die Vader Abt me schreef in… 1983! „Het is geen zwakte mijn gebed te vragen. Allereerst, dit is u verzekerd, elke dag en zelfs meerdere malen per dag. U hebt een kant van het leven met God gekend, en kent het nog. Andere zullen moeilijker blijken maar zij verdiepen de ontmoeting. Verslap niet.“

Moge de vriendschap die jaar na jaar zich ontwikkelt tussen ons aan ieder van u een geluk geven van deze kwaliteit. U kunt op onze dankbaarheid en ons gebed rekenen.

Klooster O.L.V. van Nový Dvůr
Père Samuel
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
September 2005