Brief aan onye vrienden

September 2005

Beste vrienden,

Een jaar is verlopen sinds onze kerkwijding. U bent geïnteresseerd in het leven van onze jonge gemeenschap. Zij groeit, in aantal, en zo God het wil, misschien ook in wijsheid… op haar traag ritme. Veel jongeren die God roept tot het monastieke leven komen voorbij in ons klooster, enkelen blijven er. Hun vorming vereist lange jaren van geduld, van talrijke persoonlijke gesprekken die de kracht uitmaken van onze gemeenschappen en waaraan de overste en de novicemeester het meeste van hun tijd wijden.

De persoonlijke vorming, het onderricht op het kapittel en op het noviciaat, worden aangevuld met een studiecyclus van filosofie en theologie. Deze wordt gegeven door religieuzen, vaak Dominicanen, en enkele leken. Sinds kort studeren de jongeren in twee groepen: de novicen en de studenten. Deze laatsten volgen ook de beste sessies die gegeven worden op het studium van Sept-Fons. Deze vorming en de huishoudelijke taken, keuken en onderhoud, houden de broeders’s morgens bezig.

De namiddag is gewijd aan het werk. In Novy Dvur is de helft van de broeders buiten werkzaam: onderhoud van het bos, voorbereiding van het hout voor de verwarming, het fokken van schapen en de zorg voor de kudde koeien, de tuin. De andere helft werkt binnenshuis: vervaardigen van mosterd en verschillende onderaannemingen, in het bijzonder voor Sept-Fons. Door deze werkzaamheden kunnen we voor een deel voorzien in onze behoeften. Helaas ontbreekt het ons per maand ongeveer aan € 5000. De zomer is een heerlijke tijd voor dit werk. Soms steekt een groep van grotere padvinders of van gasten ons een handje toe. De winter is strenger, vooral als er overvloedige sneeuw ligt, zoals vorig jaar. We keren terug van het werk, voor de vespers, bij het vallen van de avond.

Elke keer als ik nieuws geef over de bouwwerken, geef ik me er rekenschap van, en dat iedere keer meer, dat we ons nooit houden aan de aangekondigde termijnen. De werken vorderen niettemin. Het scriptorium en kapittel zijn afgewerkt en de toekomstige ziekenafdeling fungeert sinds half juli als gastenhuis. Enkele afwerkingen, van details aan de voorgevel, de inrichting van de keuken … laten nog op zich wachten. De restauratie van de barokke schaapskooi gaat goed vooruit, het leistenen dak is voltooid, de restauratie is bezig van de voorgevels met een fresco van O.L. Vrouw van Skoky, die in de streek vereerd wordt. Een gang, onder het gebouw, geeft’s winters toegang tot de gastenkamers, in nieuwe lokalen die langs de helling zullen gebouwd worden. Gedurende de zomer was ons klein gastenhuis, beheerd met de hulp van onze broeders van Sept-Fons, voortdurend vol bezet. Als ons gastenhuis ruimer zal zijn en de gasten talrijker, hopen we een klimaat van stilte en rust te kunnen bewaren. We zetten ons in om hen diezelfde sfeer aan te bieden die zij tot nog toe onder ons in de gemeenschap hebben gevonden.

Om al deze projecten tot een goed einde te brengen en om enkele schulden die we vóór de kerkwijding aangingen te kwijten (€ 160.000 ), hebben we uw hulp nodig, en van nog anderen rondom u. U kunt kiezen aan welke uitgave uw gift zal besteed worden, het gastenhuis, de uitgaven van de gemeenschap, de terugbetaling van onze schulden.

Men moet drie jaar op een bouwwerf gewoond hebben om er zich rekenschap van te geven wat zo’n bouw vereist. Dank aan onze architecten, aan de ingenieurs en aan de technici die ons klooster bouwen. Tot vóór kort nog, bewoonden de zwaluwen de ruïne van Novy Dvur. Wij hebben ze verdreven uit de gewelven en de gangen. Ze hebben zich nu genesteld langs het barokke dak en op de muur van de kerk, onder de klokken. Men zegt dat ze graag in het gezelschap van mensen verblijven en graag nestelen waar het vredig is. Vermoedelijk nemen ze een hoge vlucht als onze discussies wat hevig worden; of misschien zijn ze welwillend en geduldig met ons...

Wees verzekerd van onze dankbaarheid, U mag rekenen op ons gebed zoals wijzelf rekenen op het uwe,

Klooster O.L.V. van Nový Dvůr
Père Samuel
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006